Skolepenge
Skoleåret i 21/22 kører i 42 uger og koster pr. uge 2350 kr.

Beløbet dækker:
Beløbet dækker kost og logi + almindeligt materialeforbrug, skilejrskole, ekskursioner, årsskrift, HHE-fritidsdragt, opvisningsdragt, spillertøj, refleksvest og sangbog.

Støttemuligheder
Alle får tilskud – ud fra husstandens skattepligtige indkomst 2 år før skolestart og med fradrag for evt. antal søskende under 18 år – skolen søger statsstøtten hjem. I kan beregne statsstøtten på www.efterskolerne.dk under “Beregn pris”

Egenbetaling
Ved indmeldelse indsættes et indmeldelsesgebyr på 2000 kr. på konto 7461-4005730428. – (tilbagebetales ikke).

Hvis man er AMERICAN-elev, er der desuden en egenbetaling på 10.000 kr. til USA-turen.

 

Skolepengene betales i 12 rater – 1. rate (a conto)  3000 kr. indbetales den 1. juni – resten deles i 11 rater.

​Derudover kan også være andre grunde til at søge om ekstra økonomisk støtte. Ønsker I at vide mere herom, kan I kontakte skolens kontor for nærmere info.


Individuel supplerende elevstøtte
Der er mulighed for at søge om ekstra støtte i forbindelse med efterskoleopholdet, hvis f.eks. at forældrenes husstandsindkomst tilhører en lavindkomstgruppe, eller hvis der har været en markant nedgang i indtægterne, i forhold til det indkomstgrundlag, som er udgangspunkt for den tildelte statsstøtte til eleven.

Afbrydelsesbetaling
Afbrydes skoleopholdet i utide, forpligter forældrene sig til at betale 2 ugers ekstra skolepenge uden tilskud fra staten.