På HHE ser vi det som vores opgave, at I skal lære noget – ikke blot i undervisningstimerne. Også på andre områder bliver I undervist, så I kan tilegne jer nogle brugbare færdigheder og gode vaner, som gør, at I kan klare jer på egen hånd senere i livet.

I ordner selv jeres værelse hver morgen, og til middag gør I rent overalt på skolen. I forbindelse med arrangementer o.l. er det naturligt, at I hjælper med opstilling / klargøring / oprydning.

En uge i løbet af skoleåret hjælper I i køkkenet. I denne uge arbejder I heltids i køkkenets varme -, kolde – og bageafdeling sammen med de voksne, der er ansat i køkkenet. I har ikke normale timer i ugens løb,men har pligt til at holde jer ajour med lektier / skr.opgaver. De elever der fravælger tysk eller fysik, vil have flere køkkenvagter i løbet af året.

img_0454