Tysk er IKKE obligatorisk i 10. klasse

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig færdighed i at forstå det talte sprog, i at tale sproget, i at opfatte indholdet i en tekst og i skriftligt at benytte sig af sproget.

Det tilsigtes at give eleverne kendskab til de enkelte landes levevilkår og kultur. Der tages udgangspunkt i elevernes niveau, og der stiles mod folkeskolens afsluttende prøver. Eleverne skal aflevere skriftlige opgaver bl.a. stile, oversættelser og evt. referater. Internettet bruges som hjælpemiddel eksempelvis ved brug af elektroniske ordbøger.