Fysik-kemi er IKKE obligatorisk i 10. klasse

Fysik/kemi er på Han Herreders Ungdomsskole et skolefag der både er teoretisk og praktisk.

I fysik/kemi beskæftiger vi os i stor udstrækning med fænomener, der har tilknytning til dagligdagen. Det drejer sig om forskellige former for energi og energikilder samt om, hvordan forskellige energiformer kan omdannes til andre former. Vi lærer om radioaktive kilder, og får indsigt i, hvordan de kan bruges, og hvordan man kan beskytte sig mod radioaktiv stråling. Man får kendskab til, hvordan atomer er opbygget, og hvordan de kan bindes sammen til molekyler. Desuden lærer vi at opskrive enkle reaktionsskemaer, som viser, hvordan stofferne reagerer med hinanden. Vi lærer om forskellige fundamentale kemiske reaktioner såsom syre/-base- og forbrændingsreaktioner. Der er naturligvis forskel på 9. og 10. klasse. I 10. klasse bliver undervisningen mere teoretisk end i 9 klasse. Men både i 9. og 10. klasse vil du skulle skrive fysik/kemi rapporter.

Emner som vi evt. kunne se nærmere på: Kemien vi spiser, Sukker, Alkohol, Olie og energi, Lyd, Lys, Svingninger, Syre og baser, Salte og ioner, Kemisk analyse, Elektricitet, Fotosyntesen, Astronomi, osv.

Tilslut på året afsluttes med en to timers praktisk og mundtlig prøve.