Danskundervisningen består af 4 obligatoriske timer om ugen og foregår i stamklasser. Undervisningen er overvejende tematisk opbygget. Det betyder at man i en periode arbejder med tekster, film, billeder mm. inden for samme emne. Emnerne kan f.eks. være ”Ondskab”, ”1930-erne”, ”Kriminalitet og straf”, ”Den umulige kærlighed” og ”Kroppen”.

Gennem fordybelsen i de forskellige emner motiveres eleverne til at tage stilling, argumentere og sætte sig selv på spil. Samtidig afdækkes danskfagets formelle sider som f.eks. analyse og fortolkning samt det sproglige udtryk. I undervisningen kan indgå forskellige mindre skriveøvelser, og i øvrigt afleverer alle elever stile med jævne mellemrum.