Herunder følger forældrekalenderen for skoleåret 2021-2022. Mange begivenheder er beskrevet i kalenderen, men flere andre står indskrevet i vores Viggo-intranet. Der vil formentlig komme ændringer i løbet af skoleåret.

2. halvår 2021 / 1. halvår 2022
(Klik på kalenderen for at downloade PDF-version)