Herunder følger forældrekalenderen for skoleåret 2019-2020. Mange begivenheder er beskrevet i kalenderen, men flere andre står indskrevet i vores Viggo-intranet. Der vil formentlig komme ændringer i løbet af skoleåret.

1. halvår 2020
(Klik på kalenderen for at downloade PDF-version)