På Han Herreders Ungdomsskole har du mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve efter 9. og 10. klasse, samt folkeskolens 10.ende klassesprøve (fs10) efter 10. klasse.

Obligatoriske fag Boglige valgfag
Dansk 4 timer Tysk 3 timer
Matematik 4 timer Fysik 2 timer
Engelsk 3 timer
Gymnastik 3 timer
Fortælletimer 1 time
Folkedans ½ time
Sang ½ time

Dit skema sammensættes af obligatoriske fag – fag, som alle skal have – og valgfag. Forud for skoleårets start redegøres udførligt for fagmuligheder/fagvalg.
De obligatoriske fag og de boglige valgfag vælges for hele skoleåret. Øvrige valgfag vælges for et 1/2 år.