Fag på HHE

På Han Herreders Ungdomsskole har du mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve efter 9. og 10. klasse, samt folkeskolens 10.ende klassesprøve (fs10) efter 10. klasse.

Obligatoriske fagBoglige valgfag
Dansk4 timerTysk3 timer
Matematik4 timerFysik2 timer
Engelsk3 timer
Gymnastik3 timer
Fortælletimer1 time
Folkedans½ time
Sang½ time

Dit skema sammensættes af obligatoriske fag – fag, som alle skal have – og valgfag. Forud for skoleårets start redegøres udførligt for fagmuligheder/fagvalg.
De obligatoriske fag og de boglige valgfag vælges for hele skoleåret. Øvrige valgfag vælges for et 1/2 år.