Fag på HHE

På Han Herreders Ungdomsskole har du mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve efter 9. og 10. klasse, samt folkeskolens 10.ende klassesprøve (fs10) efter 10. klasse.

Obligatoriske fag Boglige valgfag
Dansk 4 timer Tysk 3 timer
Matematik 4 timer Fysik 2 timer
Engelsk 3 timer
Gymnastik 3 timer
Fortælletimer 1 time
Folkedans ½ time
Sang ½ time

Dit skema sammensættes af obligatoriske fag – fag, som alle skal have – og valgfag. Forud for skoleårets start redegøres udførligt for fagmuligheder/fagvalg.
De obligatoriske fag og de boglige valgfag vælges for hele skoleåret. Øvrige valgfag vælges for et 1/2 år.