Brobygning handler IKKE om at bygge fysiske broer – og dog, for mens 10. klasseeleverne er i den obligatoriske brobygning på en ungdomsuddannelsesinstitution bygges der måske netop bro til fremtiden.

I en uge går efterskolens 10.-klasseelever i skole et andet sted, nemlig på et gymnasium, en handelsskole eller en teknisk skole. De oplever mange forskellige ting, men om eftermiddagene, når eleverne er kommet hjem, er der fællesaktiviteter på programmet. Det drejer sig om gymnastik, løb, cykling mm.

Mens 10. klasse er ude af huset hygger de resterende 9.klasseelever sig med projektopgaven.

1294441_684596311569951_7901693_o